time
机构网点 网站导航 法律声明 网站声明
   
 
个人网银登录      
个人网银演示    
 
   
   
 
企业专业版登录      
企业专业版演示      
 
   
   
 
下载中心      
风险提示      
 
   
   便民服务
营业网点分布
ATM分布
常见问题
收费标准
金融知识教育

您现在的位置:首页>常见问题
系统提示我“USBKey中有证书即将过期(或已经过期),请及时更新”怎么办?
答:我行提供的每张数字证书使用期限为五年,证书到期前,系统将对您进行提示。您可以携带USBKEY及有效身份证件到银行办理证书更新。如果未过期而弹出如此提示,请查看电脑的系统时间是否正常调好系统时间后重启IE浏览器重新登录即可。
 
Copyright   2014   盘锦银行   版权所有   辽ICP备14004781号-1
总行地址:盘锦市兴隆台区兴隆台街118号   邮编:124010
客服电话 0427-96662
 

 
盘锦市商业银行 盘锦市商业银行